Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlasím s tím, aby společnost Profiscan s.r.o., se sídlem Moskevská 14/1, 434 01 Most, IČ: 27311368 (dále jen „Profiscan“) zpracovávala mé údaje uvedené ve formuláři a informaci o tom, že jsem předal/předala osobní údaje k marketingovým a obchodním účelům, což je společnost Profiscan oprávněna referované osobě sdělit, a prohlašuji, že jsem osobu uvedenou ve formuláři seznámil/a se skutečností, že jsem této společnosti poskytl/poskytla údaje uvedené ve formuláři a že může být kontaktován společností Profiscan za účelem nabídky jejích služeb.

Údaje jsou poskytovány dobrovolně. Osoba, jejíž data byla poskytnuta, má právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům, má právo požadovat po Profiscanu doplnění či likvidaci osobních údajů a další práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.